Klicka fotot för retur
 

Agö - den stängda dörren. Tungt lastad kajak,vågor och stenar går inte ihop